МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ МГИМО-УНИВЕРСИТЕТА

Ouplný Kapesní slowník čechoslowanského a německého jazyka.

Ouplný Kapesní slowník čechoslowanského a německého jazyka.

Konečný, Jan Nepomuk Ouplný Kapesní slowník čechoslowanského a německého jazyka. — We Wídni: J. Wenedikt, 1845. — 647 s.

Конечны, Ян Непомук (1816–1887) — чешский лингвист.